Strona Główna

Zarząd:

 • Prezes: Firlit Joanna
 • Zastępca prezesa: Serafin Dorota
 • Skarbnik: Cudek Katarzyna
 • Sekretarz: Serafin Renata
 • Członek zarządu: Bajorek Halina

 

Komisja rewizyjna:

 • Mierzwa Katarzyna
 • Kiełtyka Łukasz
 • Przybycień Jolanta
 • Myśliwiec Maria


Rejestracja:

19 maja 2015

 

NASZ CEL:

 • Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego sołectwa Rzepiennik Biskupi. 
 • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 
 • Działalność na rzecz pożytku publicznego. 
 • Ochrona przyrody, zabytków dziedzictwa kulturowego.